بی وفا

امروز مینویسم برایت با دلی پر درد  

           با دلی پر خون

                        ز خنجرت

                                 گویی که تمام واژه هایت

  

همانند دشنه ای آغشته به جور و ستم

                          وارهیده ازآن دل سنگت

                                بیهوده در چرایی بودن با من

                                          یورشی دارند سخت و سهمگین

 

به قلب شکسته ام

   و نیز این قلب شکسته در این هجوم پاییز گونه احساست

     بی جان و بی رمق

           در سکوتی بهت انگیزه و بنیان کن

                 تنها از بی وفایی تو سخن فریاد زند

                                                       تنها از بی وفاییت 

و اکنون تو چه دانی که در صحرای خشکیده دلم ،

پرستوی مهاجر عشقم با  چه طوفانهای ویران کننده ای همسفر است!!!! 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید