# ادبی

مے شود دار و نــَـدارَت .

مے آیـــَـد ، مے مانـــَــدتا آخــَــرَش ، بـــَــراے هــَــمیشـہ .بـــَــنـد بــَـنــدِ وجـودَت می شــَــوَد " او "آغــِـشتـہ یِ عــَـطرِ بودَنــَـش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید