دوست داشتن

با اشکاش از چشماش میوفتی … 

♥ ازش فاصله نگیر … 

اگه سرد شه دیگه درست نمیشه … 

♥ باهاش قهر نکن … 

بی تو بودن رو یاد میگیره … 

♥ تهدیدش نکن … 

دعواش نکن … 

میره پشته یکی دیگه قایم میشه … 

اون ادم پناهش میشه …

/ 0 نظر / 22 بازدید