من خدایی دارم ...

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است

 نه در آن بالاها

 مهربان، خوب، قشنگ.........چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من،

 ساده تر از سخن ساده من

 او مرا می فهمد

 او مرا می خواند، او مرا می خواهد

 او همه درد مرا می داند

یاد او ذکر من است، در غم و در شادی

 چون به غم می نگرم، آن زمان رقص کنان می خندم

 که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است

 او خدایست که همواره مرا می خواهد
او مرا می خواند، او مرا می خواهد
او همه درد مرا می داند

/ 2 نظر / 8 بازدید

[لبخند]

a

[قلب]