خودمو میگم ...

شب روی جاده نمناک می خوانم هر مهتاب تو را 

و تو آرام می آیی و می نشینی در سکوت سینه ام

زیر لب با شوق صدایت می زنم

و تو دست در دستم می نهی

و چشمهای فسونگرت می برد مرا...

گوش کن نبضم از طغیان خون متورم شده است

و تنم از وسوسه ای می سوزد

تو را می خواهم برای بودنت ...

ماندنت...همیشه و همیشه


 

/ 1 نظر / 7 بازدید
رویا

کاشــــ میدانستیـــــ ! بیــــ هوا به هوایـــــ تو نفســــ کشیدنــــــ چه حســـــ عجیبیــــ را در منـــــ زنده میــــکند !...