تنهائی

 

 

بسترم
صدف خالی یک تنهایی است.
وتو چون مروارید
گردن آویز کسان دگری...

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهدی

امیدوارم خدا به زودی یک کاناپه بزرگ ...از اون بزرگاش که ما نداریم بهت بده تا بسترت رو عوض کنی و شبها راحت تر خوابت ببره....[نیشخند]