زمین مچاله ....

زمین را مچاله می کنم در دفترم.

نقطه ای سپیدی کاغذ را سیاه می کند

نقطه را لمس کردم ،از انگشتانم خون جاری شد

قطراتش می چکید در سیاهی چشمانت که دستان مرا می پایید.

کاغذ را مچاله می کنم در آسمانی که زباله هایش مدفون خاطرات دنیاست…

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
رها

نگرانـــ نباشــــ ! چشمـ هـ ـآے وحشے مـ ــرآ هیچـــ نگاهـ هـ ــرزهـ اے رامـ نخواهـ ـــد کـــرد تــ ـــو فقـ ــط از مـ ـــرز هاے دلمــ ، پـ ـــا بیرونـــ نگـ ــذار....

هیشکی

چجوری نقطه سپید کاغذ رو سیاه میکنه؟؟ نمیشه ها