گاهی

گاهی از انسان بودنــــــــم شرم میکنم گاهی می خواهم انســــــــــان نباشم !!

گوسفندی باشم پا روی یونجه هـــــــا بگذارم اما دلــــــــــی را دفن نکنم ..

گرگی باشم گوسفند هـــــــا را بدَرم اما بدانم کــــــــارم از روی ذات است نه از روی هوس ..

خفاشی باشم که شبها گـــــــــردش کنم با چشمهـــــــــای کور اما خوابی را پرپر نکنم ..

کلاغی باشم که قارقار کنم پرهــــــــایم را رنگ نکنم و دلــــــــی را با دروغ بدست نیاورم ..

دکتر شریعتی

/ 1 نظر / 27 بازدید
امین

خدا بیامرزه آقای شریعتی که تمامی نوشته هاش درس عبرتی برای ماست...روحش شاد[گل]