قلمت را بردار

  قلمت را بردار                             

                                                                                                                                                          
بنویس ازهمه خوبیها زندگی ، عشق ، امید

و هر آن چیزکه بر روی زمین زیباهست

گل مریم ، گل رز

بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال

ازتمنا بنویس

از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر بازشود

از غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق سرخ است

بنویس از لبخند

از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان مینگرد

قلمت را بردار،روی کاغذ بنویس

زندگی با همه تلخی ها شیریناست.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید