مطمئن باش و برو

مطمئن باش و برو
ضربه ات کاری بود
دل من سخت شکست
و چه زشت به من و سادگی ام خندیدی
به من و عشقی پاک
که پر از یاد تو بود
و خیالم میگفت
تا ابد مال تو بود
تو برو ، برو تا راحت تر
تکه های دل خود را آرام سر هم بند کنم ....


/ 0 نظر / 11 بازدید