دوستت دارم ...

 

آمدی .......

   چه صادقانه آمدی

              مرا عاشق کردی ... 
 آمدی.......

  چه عاشقانه آمدی

            مرا دیوانه کردی ...

چه زیبا آمدی و لحظه های پر از غم زندگی ام را

 عاشقانه کردی

          دوست دارم .........

 

/ 0 نظر / 7 بازدید