پازل دل یکی رو بهم ریختن هنر نیست ...

هر وقت با تیکه های شکسته ی دل یک نفر

 یک پازل دل جدید براش ساختی هنر کردی ...

/ 2 نظر / 22 بازدید
ابراهیم

زندكًى رويانيست زندكًى زيباييست مى توان بر درختى تهى از بار زدن بيوندى مى توان از دل اين مزرعه مزرعهء خشك و تهى بذرى كاشت مى توان از ميان فاصله ها را بر داشت دل من با دل تو هر دو بيزار از اين فاصله هاست.

میلاد

پرپروانه شکستن هنر انسان نیست گر شکستیم زغفلت من و مایی نکنیم...