زنــــــــــــــــــــ

مـــی گوینـــد:

به زنــــــ نباید بال و پر داد؛

می پرد !

اما ...

زنــــــان فقـط پــــروازهــــای عاشقـــــانه را دوستــــ دارنــــد،

بی دلیــــل نمی پـــرنــــد ...

/ 5 نظر / 26 بازدید
امین

مرسی ،زیبا بود[گل][گل][تایید]

رها

[قلب][گل]

هیشکی

ممنون که اینقد جواب دادین