تنهایی

گاهی باید بغضت را بخوری و اشکت را تف کنی ...

که مبادا دل کسی بلرزد ...

حتی در تنهایی خودت هم حق اشک ریختن نداری ...

چرا که قرمزی چشمهایت دل میشکند ...

آری کوه بودن به سنگ بودن نیست ...

/ 1 نظر / 23 بازدید
هیشکی

تا کی واسه بقیه زندگی کنیم آخه