خوشبختی یعنی:

قلبی را نشکنی

دلی را نرنجانی

آبرویی را نریزی

ودیگران ازتو آسیبی نبینند

حالا برو ببین چقد خوشبختی.... نیشخند

/ 2 نظر / 22 بازدید
احمد پایمرد

سلام .خوشبختی اون چیزی نیست که بشه از بیرون نگاه کرد خوشبختی درون آدمهاست . میزبان شما هستم در ساکن سرای سکوت[گل]