"هـیـــچــوقـت"

  بعضــی وقـتــا انـقــدر از زنــدگــی خـســـتـه مـیـشـــم کـه دلـم مـیـخـواد

قـبـل از خـواب سـاعـتـو روی "هـیـــچــوقـت" کـــوک کـنـم ...

/ 2 نظر / 31 بازدید
جلیل

انسان اگر بفهمد و یک راه درستی در زندگی انتخاب کند هیجوقت تنها نخواهد شد و بینهایت از زندگی لذت خواهد برد حتی در لحظات درد و رنج و ناراحتی. ور راه درست راهی نیست جز راه خدا وپیامبران و ائمه

جلیل

انسان اگر بفهمد و یک راه درستی در زندگی انتخاب کند هیجوقت تنها نخواهد شد و بینهایت از زندگی لذت خواهد برد حتی در لحظات درد و رنج و ناراحتی. ور راه درست راهی نیست جز راه خدا وپیامبران و ائمه