تنهایی

 
 
کنار ساعت شماطه دار تنهایی  
                     
دلم گرفته ازاین روزگار تنهایی
دلم کرفته ازاینروزگار بی تقویم
دوشنبه.جمعه.شنبه.کنار تنهایی
سه شنبه عصر من واشکهای دلتنگی
دوکوچه مانده به باران قرار تنهایی

دوپیچ ان طرف از ساعت نیامدنت

دوگام دورتر از انتظار تنهایی
سه شنبه عصر.تو ناگاه میرسی از راه
دچار یک تب عاشق دچار تنهایی
ومی نشینی مثل دل شکسته من
به روی صندلی چرخ دار تنهایی
 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید