با لاله که گفت

از دیده به جای اشک خون می آیدshapark

دل خون شده ، از دیده برون می آید

دل خون شده از این غصه که از قصه ی عشق

می دید که آهنگ جنون می آیدshapark

می رفت و دو چشم انتظارم بر راه

کان عمر که رفته ، باز چون می آید ؟shapark

با لاله که گفت حال ما را که چنین

دل سوخته و غرقه به خون می آیدshapark

کوتاه کن این قصه جان سوز ای شمع

کز صحبت تو ، بوی جنون می آید

 
/ 0 نظر / 7 بازدید