نداشتن تو یعنی ..

  

 

 نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد، نمی دانم نداشتن ات سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد

/ 3 نظر / 8 بازدید
a

جالب بود.حرفه دلمه

a-a

دلتنگم

مهدی

به نظر من دومیش آدمو جر میده............................[نیشخند]