لبخند

انسان ها زود پشیمان می شوند
گاه از گفته هایشان
گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را
که از (لبخندلبــــخند زدن لبخند) پشیمان شده باشد
خوشا به حال آنان که خوب میدانند
لبخند زدن منطقی ترین گفت و گوی ♥عــاشقـانه♥ است
پس لبخند زیبایت را دریغ نکن
هرچند خسته‌ باشی و دل شکستهچشمکنیشخند

/ 0 نظر / 23 بازدید