من خدا را دارم

  من خدا را دارم


کوله بارم بر دوش


 سفری باید رفت، سفری بی همراه


 گم شدن تا ته تنهایی محض


 یار تنهایی من با من گفت:


 هر کجا لرزیدی،


از سفرترسیدی


 تو بگو


 از ته دل


 من خدا را دارم...
/ 0 نظر / 12 بازدید