عشق

 هم دعا کن گره از کارتو بگشاید عشق

هم دعاکن گره تازه نیفزاید عشق

 

 

  هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
هم دعاکن گره تازه نیفزاید عشق
قایقی در طلب موج به دریا زد و رفت
باید از مرگ بترسیم اگر باید رفت
شمع روشن شد , پروانه به اتش پیوست
میتوان سوخت اگر امر بفرماید عشق
هیمه رنج من ابریشم پیراهن شد
شمع حق داشت ,به پروانه نمی اید عشق

/ 2 نظر / 7 بازدید
رها

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن، چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند!

صبا

✿ツ رهـــا کـــن نـگــاه دَر قَـفـس مــانــده اتـــــ را در آســمــان چــشـمــانَـــم✿